Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Sau khi ăn tối xong thì em theo anh đi nhà nghỉ