Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Mới 18 mà lồn em đã như 38